Privacy disclaimer

Beheer
De e-learning staat onder beheer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Learning Heroes bouwt, levert en onderhoudt de software. Ook levert Learning Heroes support bij vragen en/of voorkomende problemen met betrekking tot de software.

Privacy
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van voorkomende problemen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij de gegevens nodig zijn voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Beveiligen Persoonsgegevens
Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Disclaimer
Deze website is niet commercieel van aard. De informatie in de e-learning is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij Zorg van Nu streeft naar correcte en actuele informatie. Desondanks kan het voorkomen dat fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor je begrip. Je reactie via de contactpagina stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid eventuele fouten en gebreken te herstellen.